Aan- en verkoopbegeleiding

Veel ondernemers stellen ons de vraag om adviserend, inventariserend, onderhandelend en/of coördinerend op te treden bij de aan- of verkoop van een makelaarskantoor, dan wel een participatie of management buyout in een dergelijke onderneming te realiseren. De achtergrond van deze vraagstelling is verschillend, doch bestaat veelal uit opvolgingsproblematiek, dan wel uit de behoefte aan ontplooiing of expansie.

De redenen om ons in te schakelen bij dit complex, vaak langdurig proces zijn:
– de behoefte aan een klankbord en aan vertrouwelijkheid bij de besluitvorming en uitvoering daarvan;
– onze specialistische kennis van de makelaardij en het sluiten van dergelijke transacties.

Ter zake hebben wij een methode ontwikkeld die, beknopt, valt onder te verdelen in vier fasen:

fase 1: analyse van kantoor en omgeving;
fase 2: benaderen, screenen en informeren van mogelijke kandidaten;
fase 3: het voeren van de onderhandelingen;
fase 4: de afronding.

Wij kunnen begeleidend en adviserend optreden bij het totale proces, of bij delen daarvan, waarvan de goodwillwaardering een essentieel onderdeel vormt. Voor meer informatie over dit proces kunt u contact opnemen met ons kantoor. U kunt ook ons reactieformulier invullen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.